HÁZIREND
www.kingastudio.hu
Hatályba lépés ideje: 2023. május 31., módosítva 2024.06.25.

Tájékoztatom, hogy Ön a szolgáltatásaim igénybevételével automatikusan elfogadja a Kinga Studio
alábbiakban rögzített Házirendjét, így kérem annak szíves tudomásul vételét és a szabályok fokozott
betartását.
Amennyiben Szolgáltatásaimmal, vagy a Házirenddel kapcsolatban kérdése van, felveheti velem a
kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Kapcsolattartási adatok:
Név: Háber Kinga
Székhelye: 7621 Pécs, Rákóczi út 46. mélyföldszint 19.
Adószáma: 56294917-1-22
Bankszámlaszáma: 11773315-01906129
Honlap címe: www.kingastudio.hu
E-mail cím: info@kingastudio.hu
Telefonszám: +36308755606

Adatvédelmi tájékoztatómat a www.kingastudio.hu oldalon találja.
1. Fogalmak:
Felek: Eladó/Szolgáltató és Fogyasztó/Vállalkozás/Bérlő/Ügyfél együttesen
Ügyfél: Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló természetes, vagy jogi személy, aki a szolgáltatást
igénybe veszi
Bérleti jogviszony: Bérlő és Bérbeadó között, a stúdió időleges használatára irányuló jogviszony
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét
betöltött természetes személy
Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
Fotóstúdió használat szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos
jellegű helyiség bérlés és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
Szalon szolgáltatás: Fizikai közérzetet javító szolgáltatási tevékenységi kör alatt 
Fotós szolgáltatás: Fényképészet tevékenységi kör alatt végzett szolgáltatás
Károkozás, kártérítés: Polgári Törvénykönyv szerint
Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a weboldal és e-mail felhasználásával történő
szerződés megkötése
Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz
alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre
Termék: Szerződés tárgyát képező szolgáltatás

2. Időpont foglalás, lemondási feltételek:
 Időpont foglalás online időpontfoglaló felületen (megbeszélés alapján SMS/ social media
felületek), melyhez meg kell adni a nevet, a lefoglalt idősávot, a számlázási adatokat,
elektronikus elérhetőségeket és telefonszámot.
 Fizetés előre a foglaláskor online bankkártyás fizetés keretében, vagy személyesen készpénzben a lefoglalt időpontban..
 Foglalni minimum 48 órával a foglalni kívánt időpont előtt lehetséges.
 Időpont lemondás:
1. időpontot módosítani legkésőbb 48 órával a lefoglalt időpont előtt lehetséges
2. időpont lemondására teljes visszatérítéssel 24 órával a lefoglalt időpont előttig van lehetőség
3. amennyiben az időpont lemondása 24 órán belül történik a lefoglalt időponthoz képest, úgy a szolgáltatás árának fele megtérítendő Szolgáltató részére
4. amennyiben Ügyfél késik a lefoglalt időpontról, úgy a lefoglalt idősávjából fennmaradó időben jogosult a szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a késés mértéke olyan nagyfokú, hogy a szolgáltatást már nem tudja Szolgáltató teljesíteni, úgy Ügyfél kénytelen új időpontot foglalni, és az eredetileg lefoglalt szolgáltatás 50%-át Szolgáltatónak megtéríteni. 
 A rendelés megerősítése előtt lehetősége van az Ön által megadott adatok módosítására,
javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján kerül a
számla kiállításra.
 Rendelése leadásával tudomásul veszi, hogy a Kinga Studio jogosult az Ön által hibásan
megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására.
 A Kinga Studio a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail
cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül,
ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.
 Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, tájékoztatom Önt az esetről és felkínálom a szolgáltatás
helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a
helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól

3. Szolgáltatások
1. Stúdió használat:
Fogyasztó a stúdiót óránkénti lebontásban használhatja, ezáltal tudomásul veszi, hogy amennyiben a lejárati időn
túl több, mint 15 percet tartózkodik az ingatlanban, a következő óra kiszámlázásra kerül.
A bérlő csak a lefoglalt időben jogosult a stúdiót használni, tehát sem tovább ottmaradni, sem pedig
hamarabb bemenni nem jogosult.
A stúdiót saját felelősségre lehet használni, bármilyen bérlő, vagy a bérlet időtartama okozott kár
kapcsán, vállalkozó a saját felelősségét kizárja, azzal, hogy bérlő az okozott kár megtérítésére, számla
ellenében köteles.
A stúdiónak csak az arra kijelölt részeit lehet használni.
Berendezéseket rendeltetésszerűen, előzetes megállapodás alapján lehet használni.
Igény esetén az első bérlési alkalommal (a bérelt időtartamon belül) tájékoztatás, körbevezetés,
eszközhasználati útmutató.
Bérlő köteles úgy eljárni, hogy a Kingastudio jó üzleti hírnevét ne sértse, illetve ne veszélyeztesse.
Állatot behozni tilos, dohányzás, egyéb tűzveszélyes dolgok használata tilos.
A stúdió nyitva tartása igazodik a kereskedők házának nyitva tartásához.
A helyet a bérlemény eredeti, kibérelt állapotába kell visszaszolgáltatni.
Stúdióba bejutás:
– automatikusan záródó ajtó, a kilincs felhúzásával. Bérlő vállalja, hogy amennyiben Bérbeadó
az időpont lejártakor nem tartózkodik a helyszínen, akkor vállalja, hogy megbizonyosodik róla, hogy jól bezárta a helyet, ellenkező esetben az okozott kárért teljes körű felelősséget
vállal
– minden bérlő egyedi, foglalás idejére érvényes számkódot kap, az időpont lejárta után a
bérlemény bezárásra kerül, így a következő bérlő is a számkódját használja
– a bérlőnek nem dolga megbizonyosodni róla, hogy ki a következő bérlő, nincs joga a termet a
következő bérlőnek átadni
– bérleménybe belépni a bérelt időpont kezdetekor lehet
– amennyiben technikai hiba miatt, azaz hibás számkód esetén nem tud a bérleménybe bejutni,
és ezt igazolni tudja, akkor a foglalás díját vagy részben kapja vissza (ha később bejutott),
vagy annyival tovább maradhat bent, vagy ha egyáltalán nem jutott be akkor a teljes díját
visszakapja
2. Szalon szolgáltatások
Fogyasztó jogosult igénybevenni az általa lefoglalt szolgáltatást az általa lefoglalt időpontban. Fogyasztó továbbá köteles a kingastudio.hu honlapon a lefoglalt szolgáltatás tájékoztató oldalát elolvasni, és az ott kértek szerint megjelenni az időponton. Amennyiben Ügyfél nem megfelelő állapotban jelenik meg (pl elmulasztja a szükséges tisztálkodást a kezelést érintő területen), akkor Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását. Mivel a szolgáltatás Ügyfél hibájából hiúsul meg, így a lefoglalt szolgáltatás árának 50%-át meg kell térítenie Szolgáltató részére (készenléti idő).
Alapértelmezetten a szolgáltatás előtt és után Szolgáltató készíthet Ügyfélről előtte-utána fotót, amit aztán online és nyomtatott anyagokon is korlátlanul felhasználhat referencia céljából. Amennyiben Ügyfél ehhez nem járul hozzá, úgy írásos formában jelezze ezt. Jelzés hiányában hozzájárul a képek késztéséhez és használatához.
3. Fotós szolgáltatások
Fogyasztó jogosult a lefoglalt helyszínen és időpontban az általa lefoglalt szolgáltatást igénybevenni. Módosítási és lemondási kérelmét Szolgáltató rugalmasan kezeli. 
A fotózás során készült BTS („behind the scenes”), tehát a fotózási folyamatot bemutató felvételeket Szolgáltató korlátlanul használhatja szolgáltatásának promótálására, amennyiben Ügyfél írásban nem jelzi hozzá nem járulását. A fotózás során profi felszereléssel Ügyfélről készült és átadott képek kapcsán Ügyfél külön nyilatkozhat, hogy hozzájárul-e a fényképek felhasználásához.
A készült és Ügyfél részére átadott felvételekre Ügyfél alapértelmezetten magán célú használatra kap felhasználási engedélyt. Amennyiben üzleti használatra készülnek a képek úgy Ügyfélnek ezt kötelessége jelezni és írásos engedélyt kérni Fotóstól a felvételek üzleti célú felhasználására, valamint kötelessége az ezzel járó felárat Szolgáltató részére megtéríteni.
A készült felvételek szerzői jogával Szolgáltató rendelkezik.

4. Átadás-átvételi eljárás:
 Automatikusan záródó ajtó, a kilincs felhúzásával.
 Bérlő vállalja, hogy amennyiben Bérbeadó az időpont lejártakor nem tartózkodik a
helyszínen, akkor vállalja, hogy megbizonyosodik róla, hogy jól bezárta a helyet,
ellenkező esetben az okozott kárért teljes körű felelősséget vállal
 minden bérlő egyedi, foglalás idejére érvényes számkódot kap, az időpont lejárta után a
bérlemény bezárásra kerül, így a következő bérlő is a számkódját használja
 a bérlőnek nincs joga megbizonyosodni róla, hogy ki a következő bérlő, sem arra, hogy a
termet a következő bérlőnek átadja
 bérleménybe belépni a bérelt időpont kezdetekor lehet
 amennyiben technikai hiba miatt, azaz hibás számkód esetén nem tud a bérleménybe
bejutni, és ezt igazolni tudja, akkor a foglalás díját vagy részben kapja vissza (ha később
bejutott), vagy annyival tovább maradhat bent, vagy ha egyáltalán nem jutott be akkor a
teljes díját visszakapja

5. Vegyes rendelkezések
 A Felekre a magyar jogszabályok vonatkoznak.
 Az árak forintban értendők, egyénileg is megállapíthatók.
 Jelen Vállalkozás alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs.
 Az árváltoztatás joga fenntartva.
 A külföldi Fogyasztókra/Bérlőre is jelen Házirend vonatkozik
 A stúdió felhasználásával elkészült művek szerzői műnek minősülnek a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében. Felhívom figyelmét, hogy
weboldalról, valamint a stúdióban készült anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag Háber Kinga előzetes engedélyével és a Kinga Studio forrásmegjelölés feltüntetése
mellett van lehetőség
 A Fogyasztó a szolgáltatást, illetőleg arra vonatkozó kifogásait a következő elérhetőségeken
juttathatja el:
-E-mail cím: info@kingastudio.hu
-Név: Háber Kinga
-Telefonszám: +36308755606
Abban az esetben, ha a Kinga Studio és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik,
további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:
Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:
A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes
Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz
elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el.
Elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás:
A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Békéltető Testületi eljárás:
Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói
panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül
megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Békéltető Testületi eljárásban a Kinga Studiot együttműködési
kötelezettség terheli. Ez alapján a a Kinga Studio köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot
megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség
létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Ha a vállalkozás székhelye a területileg
illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, együttműködési
kötelezettség a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed
ki.
Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségnek nem teszek eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság
hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van
érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
 A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves
nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó
árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.
A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax,
távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület
elnökéhez szükséges eljuttatni.

Scroll to Top